Ze u017eeleza a oceli, du00edru v trhu zacelu00ed...
Ze u017eeleza a oceli, du00edru v trhu zacelu00ed...

Spolufinancování z EU

Energeticky úsporná opatření ve výrobním areálu společnosti TSE spol. s r.o.

Předmětem projektu je realizace opatření, která se projeví snížením energetické náročnosti provozu žadatele – snížením spotřeby elektřiny a tepla.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Energeticky úsporná opatření ve výrobním areálu společnosti TSE spol. s r.o.
CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011980
Období realizace: 31. 10. 2017 – 30. 9. 2020

opa a eei

Rozšíření VAV kapacity TSE spol. s r.o. o měřící laboratoř

Cílem projektu je urychlení vývoje výrobků, a rychlé a efektivní odhalení případných skrytých vad vstupního materiálu i výrobních procesů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Rozšíření VAV kapacity TSE spol. s r.o. o měřící laboratoř
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0002871
Období realizace: 28. 8. 2015 – 28. 8. 2018

opa a eei

Operační program Zaměstnanost – Vzdělávání TSE

V rámci Operačního programu Zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné a specializované IT; měkké a manažerské dovednosti; účetní a ekonomické znalosti a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Vzdělávání – TSE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005233
Období realizace: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019

loga MPSV_01

KONTAKTY

T:  +420 386 721 111
tse@tse.cz

© TSE 2019