Ze u017eeleza a oceli, du00edru v trhu zacelu00ed...
Ze u017eeleza a oceli, du00edru v trhu zacelu00ed...

Spolufinancování z EU

Optimalizace podnikových procesů

Hlavním cílem projektu je zmapování současného stavu procesu a následná identifikace úseků procesu s potenciálem pro zlepšování a optimalizaci. S ohledem na budoucí transformaci společnosti směrem k digitalizaci.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Optimalizace podnikových procesů
Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027994
Období realizace: 1. 8. 2022 – 31. 10. 2022

logo-eu-dotace

Podnikové vzdělávání zaměstnanců TSE spol. s r. o.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné a specializované IT; měkké a manažerské dovednosti; účetní, ekonomické a právní znalosti; technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstanců TSE spol. s r. o.
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013840
Období realizace: 1. 4. 2020 – 31. 12. 2022

loga MPSV_01

Digitální transformace TSE spol. s r.o. – 2. etapa

Předmětem a cílem realizace předkládaného projektu je další posun v digitální transformaci podniku žadatele. Dojde k rozšíření MES systému a ERP systému, bude zavedena obousměrná komunikace, bude pořízen SW pro plánování výroby (APS), systém pro řízení údržby (CMMS), bude implementována RFID technologie. Bude také implementováno privátní cloudové úložiště dat, s vysoce pokročilým zabezpečením sítě.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Název projektu: Digitální transformace TSE spol. s r.o. – 2. etapa
Reg. č. projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_241/0018582
Období realizace: 6. 6. 2019 – 31. 12. 2022

logo-eu-dotace

Vývoj hybridního novorozeneckého inkubátoru

Předmětem projektu jsou aktivity průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v rámci vývoje nového novorozeneckého hybridního inkubátoru pro zajištění termo managementu novorozenců. Součástí projektu je také vývoj příslušenství pro nový hybridní inkubátor.

Hlavní cíl a výsledek projektu:
–          Ověřený prototyp hybridního novorozeneckého inkubátoru.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Vývoj hybridního novorozeneckého inkubátoru
Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_175/0015392
Období realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022

logo-eu-dotace

Energeticky úsporná opatření ve výrobním areálu společnosti TSE spol. s r.o.

Předmětem projektu je realizace opatření, která se projeví snížením energetické náročnosti provozu žadatele – snížením spotřeby elektřiny a tepla.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Energeticky úsporná opatření ve výrobním areálu společnosti TSE spol. s r.o.
CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011980
Období realizace: 31. 10. 2017 – 30. 9. 2020

logo-eu-dotace

Rozšíření VAV kapacity TSE spol. s r.o. o měřící laboratoř

Cílem projektu je urychlení vývoje výrobků, a rychlé a efektivní odhalení případných skrytých vad vstupního materiálu i výrobních procesů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Rozšíření VAV kapacity TSE spol. s r.o. o měřící laboratoř
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0002871
Období realizace: 28. 8. 2015 – 28. 8. 2018

logo-eu-dotace

KONTAKTY

T:  +420 386 721 111
tse@tse.cz

© TSE 2019